Nieuwe Teertuinen 24

1013LV Amsterdam

020 - 330 61 84

info@roovos.nl

contactformulier

Home Wat we doen Tandheelkunde Huisartsen
openyourmind

Een organisatie is zo goed als de mensen die er werken

Flexibiliteit is voor elke organisatie belangrijk. Voortdurende aanpassing aan soms snel wisselende omstandigheden is noodzakelijk. Deze flexibiliteit vraagt om verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden van de mensen die gezamenlijk de organisatie vormen.

Onze missie

Organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van de mensen die deel uitmaken van de organisatie gaan vaak hand in hand. Roovos Organisatieontwikkeling ondersteunt deze gezamenlijke ontwikkeling door training, advies en interim management.

Onze kwaliteit

Roovos Organisatieontwikkeling stelt hoge eisen aan de eigen producten en diensten. Ons succes staat in het licht van de tevredenheid van de opdrachtgever: tevredenheid over de geleverde dienst, het project en vooral het bereiken van de doelstellingen die we gezamenlijk hebben vastgesteld.

Roovos Organisatieontwikkeling is lid van Develhub, (hét onafhankelijke platform dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties) en aangesloten bij de Ooa (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs), en werkt volgens de beroepscodes van deze organisaties.

Roovos Organisatieontwikkeling heeft het Q-Keurmerk®. Dit is het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde voor bij- en nascholing in de tandheelkunde.

Roovos Organisatieontwikkeling is opgenomen in het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs), en daardoor zijn de opleidingsactiviteiten vrijgesteld van btw.

Onze ervaring is uw succes!!

Schilderijen

Op diverse pagina‘s op deze site ziet u werk van Mark Perotti. Meer kunt u zien op zijn website: https://perottipaintings.nl.

develhublogo ooalogo crkbo logo krtlogo

Sitemap Disclaimer Leveringsvoorwaarden Klachtenregeling Privacy